Centrum Techniczne Surowców do Farb Architektonicznych

Centrum Techniczne Surowców do Farb Architektonicznych
Badamy efektywność surowców i ich wpływ na właściwości farb i powłok w różnych formulacjach
Rozwijamy formulacje startowe i studia przypadków dla światowego przemysłu farb i lakierów
Prowadzimy obszerne testy laboratoryjne farb i powłok wg ASTM, ISO, DIN

Wsparcie R&Dsurowców do farb

 • Narzędzia dla marketingu technicznego

  Narzędzia dla marketingu technicznego

  W naszym laboratorium współpracujemy z producentami surowców do farb wodorozcieńczalnych w oparciu o programy badań ustalane indywidualnie do oczekiwań klienta.

  Na podstawie studiów przypadków przeprowadzanych w naszym laboratorium opracowujemy raporty z badań które są niezwykle pomocne dla działów TS&D, marketingu technicznego oraz R&D producentów surowców celem opracowywania materiałów technicznych przyspieszających wdrażanie surowców na globalnym rynku powłok.

  Nasze laboratorium specjalizuje się w formułowaniu receptur i testowaniu surowców do wodorozcieńczalnych farb architektonicznych, na drewno i na metal, w których dokonujemy testów efektywności i wydajności surowców w formulacjach o różnym PVC, bazujących na różnych spoiwach, środkach pomocniczych, wypełniaczach, itd, przeznaczonych na rynki USA, Kanada, Ameryka Północna, Europa i Azja-Pacific (bazując na surowcach dostępnych lokalnie dla każdego z regionów)

  Specjalizujemy się w opracowywaniu m.in.
  – receptur startowych
  – studiów przypadku, np. celem porównania surowców
  – efektywności dawek, np. środków pomocniczych

  Opracowując powyższe przygotowujemy farby bazując na surowcach z naszej biblioteki surowców i próbkach do testów przesłanych przez klienta, wykonujemy testy farb ciekłych, procesów ich wysychania oraz wyschniętych powłok. Testy wykonujemy zgodnie ze standardami ASTM, ISO, Federal Test Methods, AATCC, MPI, etc.

  Na zakończenie projektów przedstawiamy klientowi obszerne raporty, zdjęcia z testów, powłoki po testach oraz dajemy możliwość wizyty w naszym laboratorium celem podsumowania wyników testów lub podsumowujemy projekt przez spotkanie on-line.

 • Wsparcie zrównoważonych surowców

  Wsparcie zrównoważonych surowców

  Jesteśmy ukierunkowani na prowadzenie studiów przypadku dla surowców nowych, w szczególności bazujących na zasobach odnawialnych spełniających zaostrzone kryteria ekologiczne, politykę zrównoważonego rozwoju, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz redukujące ślad węglowy. W naszym laboratorium prowadzimy porównania surowców konwencjonalnych z surowcami bio w formulacjach dedykowanych do zastosowań jako farby i lakiery architektoniczne, a także wood & metal coatings.

  Opracowujemy raporty techhniczne w których porównujemy wydajność surowców konwencjonalnych (bazujących na ropie naftowej) z surowcami z zasobów odnawialnych testując ich stabilność w formulacjach dedykowanych na różne rynki porównując wpływ poszczególnych surowców i ich dawek na właściwości farb ciekłych oraz powłok.

  Dzięki naszym raportom technicznym z obszernymi wynikami testów przygotowanym dla producentów zrównoważonych surowców pomagamy formulatorom w działach R&D producentów farb w podjęciu decyzji o użyciu próbki w testach, a dzięki dostarczonym wynikom porównawczym pozwalamy skrócić czas badań u producenta farb i szybciej wyciągnąć wnioski co do efektywności i zasdności użycia nowego surowca w produkcji farb.

 • Studia przypadku i formulacje startowe

  Studia przypadku i formulacje startowe

  W naszym laboratorium prowadzimy zróżnicowane studia przypadków dla surowców używanych w produkcji farb wodorozcieńczalnych. Celem takich studiów jest dostarczenie ich producentom wiedzy o efektywności w rozmaitych formulacjach. Specjalizujemy się w obszernej ocenie użyteczności surowców, takich jak:
  • spoiwa (emulsje akrylowe, kopolimery VAE, emulsje alkidowe, emulsje epoksydowe)
  • wypełniacze (np. mielony/strącany/modyfikowany węglan wapnia, pirofilit, wollastonit, sjenit nefelinowy, mikrosfery ceramiczne, talk, kwarc, krystobalit, kaolin, i wiele innych, np. substytuty bieli tytanowej)
  • pigmenty (organiczne i nieorganiczne, koncentraty pigmentowe, biel tytanowa, tlenek cynku, pigmenty blokujące i antykorozyjne)

  oraz obszernej grupie dodatków:
  • dodatki zwilżające i dyspergujące (standardowe oraz hiperdyspergatory polimerowe)
  • odpieniacze (silikonowe, mineralne, polimerowe, na bazie bio-komponentów)
  • matujące (krzemionki, woski i inne)
  • dodatku wydłużające czas otwarty
  • koalescenty
  • zagęstniki (mineralne np. attapulgit, smektytowe, pochodne celulozy, HASE, ASE, HEUR i inne)
  • aminy neutralizujące i regulatory pH
  • inne surfaktanty (wspomagające rozlewność, zapobiegające zamarzaniu farb, itd.)

  Studia przypadków przeprowadzamy w formulacjach startowych opracowywanych w naszym laboratorium dedykowanych do różnych rynków i zastosowań, głównie do do farb architektonicznych, na drewno i metal, a w szczególności:
  • farby do wnętrz (różne stopnie połysku)
  • zewnętrzne farby na powierzchnie mineralne i drewniane
  • farby na drewno
  • lakiery ogólnego stosowania i do parkietów
  • farby i lakiery do stolarki
  • farby bezpośrednio na metal

 • Publikacje i konferencje

  Publikacje i konferencje

  Jesteśmy współpracownikiem technicznym najważniejszych czasopism powłokowych na świecie, a nasze techniczne artykuły ukazują się kilkanaście razy w roku w magazynach w USA, Europie i Azji takich jak PCI Magazine, CoatingsTECH, Coatings World, European Coatings Journal, PPCJ, Journal of Surface Coatings of Australia, Pitture e Vernici, China Coatings Journal i innych.

  Zachęcamy do lektury naszych artykułów technicznych z których wszystkie są oparte na badaniach surowców i studiach przypadków przeprowadzonych w naszym laboratorium.

  Jesteśmy również obecni na najważniejszych światowych konferencjach przemysłu powłok gdzie jako mówca omawiamy nasze wyniki badań dla surowców prowadzonych dla naszych klientów. Nasze wykłady odbywają się m.in. na Waterborne Symposium (Nowy Orlean, USA), CTT Conference (Lombard, USA), European Coatings Show and Conference (Norymberga, Niemcy), EC Waterbased Conference (Berlin, Niemcy).

 • Testy laboratoryjne

  Testy laboratoryjne

  Nasze laboratorium posiada szerokie możliwości testowania farb, lakierów i powłok zgodnie z międzynarodowymi metodami badawczymi PN, EN, ASTM, ISO, DIN, AATCC, SAE, metody testowe federalne (USA), itp.

  Badania laboratoryjne wykonujemy na próbkach przygotowanych przez naszych klientów i przygotowanych w naszym laboratorium. Zakres naszych testów obejmuje między innymi:

  • przyspieszone sztuczne starzenie (komora UV i ksenonowa-łukowa, kondensacja)
  • wygląd (kolor, połysk, zażółcenie, siła krycia, współczynnik kontrastu, reflektancja, itp.)
  • właściwości aplikacyjne (ściekalność, rozlewność, chlapanie, lepkość, konsystencja, tiksotropia)
  • schnięcie i tworzenie powłoki (MFFT, koalescencja niskotemperaturowa, etapy schnięcia, testy widoczności poprawek, czas otwarty)
  • odporność na szorowanie i możliwość czyszczenia (szorowanie na mokro, plamoodporność, zmywalność)
  • odporność na płyny (zanurzenie w wodzie, odporność na rozmaite chemikalia, detergenty, itp.)
  • badania wyschniętych powłok (przyczepność, elastyczność, udarność, twardość, bloking, odporność na zarysowanie, itp.)
  • inne (patrz menu testów)
 • Rozwój biznesu surowców do farb

  Rozwój biznesu surowców do farb

  Współpracujemy z producentami surowców i ich działami rozwoju biznesu i projektów dedykowanych wdrażaniu nowych surowców na rynku lub rozszerzeniu rynków dla surowców istniejących.

  Jeżeli jesteś odpowiedzialny za rozwój biznesu w świecie surowców do farb waterborne do zastosowań architektonicznych/wood/metal i chcesz wesprzeć swoje materiały techniczne i swój zespół TS&D i R&D o wiedzę ekspercką ze specjalistycznych badań dedykowanych od tego typu farb – skontaktuj się z nami.

Narzędzia dla marketingu technicznego

W naszym laboratorium współpracujemy z producentami surowców do farb wodorozcieńczalnych w oparciu o programy badań ustalane indywidualnie do oczekiwań klienta.

Na podstawie studiów przypadków przeprowadzanych w naszym laboratorium opracowujemy raporty z badań które są niezwykle pomocne dla działów TS&D, marketingu technicznego oraz R&D producentów surowców celem opracowywania materiałów technicznych przyspieszających wdrażanie surowców na globalnym rynku powłok.

Nasze laboratorium specjalizuje się w formułowaniu receptur i testowaniu surowców do wodorozcieńczalnych farb architektonicznych, na drewno i na metal, w których dokonujemy testów efektywności i wydajności surowców w formulacjach o różnym PVC, bazujących na różnych spoiwach, środkach pomocniczych, wypełniaczach, itd, przeznaczonych na rynki USA, Kanada, Ameryka Północna, Europa i Azja-Pacific (bazując na surowcach dostępnych lokalnie dla każdego z regionów)

Specjalizujemy się w opracowywaniu m.in.
– receptur startowych
– studiów przypadku, np. celem porównania surowców
– efektywności dawek, np. środków pomocniczych

Opracowując powyższe przygotowujemy farby bazując na surowcach z naszej biblioteki surowców i próbkach do testów przesłanych przez klienta, wykonujemy testy farb ciekłych, procesów ich wysychania oraz wyschniętych powłok. Testy wykonujemy zgodnie ze standardami ASTM, ISO, Federal Test Methods, AATCC, MPI, etc.

Na zakończenie projektów przedstawiamy klientowi obszerne raporty, zdjęcia z testów, powłoki po testach oraz dajemy możliwość wizyty w naszym laboratorium celem podsumowania wyników testów lub podsumowujemy projekt przez spotkanie on-line.

Testy laboratoryjne

 • Właściwości farb ciekłych
  Właściwości farb ciekłych
  Właściwości farb ciekłych

  Właściwości farb ciekłych

  Badania właściwości ciekłych dotyczą tych parametrów farby, które są określane przed nałożeniem na podłoże lub obejmują testy mające znaczenie dla ciekłej próbki. Obejmują podstawowe testy takie jak pH, stopień roztarcia, stabilność podczas przechowywania czy substancje nielotne.

   

  Testy te są integralną częścią danych potrzebnych do sporządzenia kart technicznych, ale także do poznania właściwości farb, takich jak odporność na zamarzanie i rozmrażanie czy temperatury zapłonu.

   

  Zakres testów Standardy
  Procedury pobierania próbek ASTM D3925, ISO 123, ISO 15528
  Sprawdzenie i przygotowanie próbek ISO 1513, ISO 15528, FED-STD 141D metoda 3011.3
  Zgrubne cząstki w farbie ASTM D185
  Gęstość ASTM D1475, ISO 2811-1
  Stopień roztarcia ASTM D1210 (Hegman), ISO 1524
  pH ASTM E70, ISO 976, ISO 19396-1, EN 1245
  Stabilność w opakowaniu ASTM D1849
  Stopień osadzania ASTM D869, ASTM D1309, BS ISO 21545
  Zawartość składników nielotnych ASTM D1644, ISO 3251
  Objętościowe składniki nielotne ASTM D2697, ISO 3233
  Części nielotne w zawiesinach bieli tytanowej ASTM D3926
  Punkt zapłonu (temperatura zapłonu) ASTM D3278, ASTM D3828, ISO 3679
  Czas życia systemów 2-składnikowych ISO 9514
  Lotne Związki Organiczne LZO (VOC) ASTM D3960, ISO 11890-2
  Inne na zapytanie
 • Lepkość i reologia
  Lepkość i reologia
  Lepkość i reologia

  Lepkość i reologia

  Wykonujemy badania farb i formulacji z różnymi dodatkami reologicznymi od lepkości pozornej, czasu wypływu, poprzez lepkość dynamiczną, po wskaźnik tiksotropii, ściekalność, rozlewność, itp.

   

  Zakres testów Standardy
  Konsystencja (KU) ASTM D562 metoda B (lepkościomierz Stormera)
  Lepkość ICI (przy wysokich prędkościach ścinania) ASTM D4287 (lepkościomierz stożek-płytka)
  Lepkość pozorna (Brookfield) ASTM D2196 metoda A, ISO 2555
  Lepkość przy określonej prędkości ścinania ISO 3219 aneks A
  Czas wypływu z kubków wypływowych ASTM D1200 (kubki Forda), ISO 2431 / ASTM D5125
  Rozlewność ASTM D4062
  Ściekalność ASTM D4400
  Opór przy malowaniu pędzlem ASTM D4958
  Odporność na chlapanie podczas malowania wałkiem (rozpryski) ASTM D4707
  Inne na zapytanie
 • Schnięcie i formowanie filmu
  Schnięcie i formowanie filmu
  Schnięcie i formowanie filmu

  Schnięcie i formowanie filmu

  Badania tworzenia i wysychania powłok w różnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod badawczych. Badamy tworzenie się filmu dyspersji polimerowej z różnymi środkami koalescencyjnymi i innymi dodatkami, koalescencję powłok w niskich temperaturach, mokrą krawędź, czas otwarty i czas schnięcia oraz stopień wyschnięcia farb wodnych.

   

  Zakres testów Standardy
  Minimalna Temperatura Tworzenia Filmu (MFFT) ASTM D2354, ISO 2115
  Koalescencja w niskich temperaturach ASTM D7306, D3793
  Schnięcie powierzchniowe (z kuleczkami Ballotini) ISO 9117-3
  Czas schnięcia – automatyczny rejestrator ASTM D5895, ISO 9117-4 (rejestrator liniowy)
  Czas schnięcia – zmodyfikowany test Bandow-Wolff ISO 9117-5
  Właściwości schnięcia farb ASTM D1640
  Czas otwarty farb lateksowych ASTM D7488
  Widoczność poprawek (retuszu) ASTM D3928, D7489
  Inne na zapytanie
 • Wygląd i barwa
  Wygląd i barwa
  Wygląd i barwa

  Wygląd i barwa

  Wygląd powłok oceniamy instrumentalnymi metodami pomiaru współrzędnych koloru (L *a* b*, X, Y, Z, Munsell itp.), zmian odcienia (np. DE*ab, DE2000, skala szarości AATCC), jak również reflektancji, połysku, itp.

   

  Zakres badań obejmuje również ocenę wnikania plam z podłoża np. blokowanie plam z tuszu, plam taninowych, nikotynowych, sadzy itp., a także właściwości utrzymywania połysku farb nawierzchniowych przez farby podkładowe.

   

  Zakres testów Standardy
  Współrzędne koloru oraz zmiana odcienia barwy ASTM D2244, ASTM E1164, ISO 7724-1, ISO 7724-2, ISO 7724-3, ISO 11664-4
  Zmiana odcienia wg skali szarej AATCC ASTM E3040, ASTM D2616, EN 12105-A02
  Indeks białości i zażółcenia ASTM E313
  Reflektancja ASTM E1347
  Połysk ASTM D523, ISO 2813
  Odporność na wybłyszczanie powłok (zwiększenie połysku w  wyniku pocierania) ASTM D6736
  Zamglenie powłok o wysokim połysku ASTM D4039
  Akceptacja koloru ASTM D5326
  Utrzymywanie połysku farb nawierzchniowych ASTM D7786
  Blokowanie plam z podłoża ASTM D7514
  Blokowanie plam taninowych ASTM D6686
  Inne na zapytanie
 • Siła krycia farb
  Siła krycia farb
  Siła krycia farb

  Siła krycia farb

  Siła krycia farb jest parametrem zależnym od bieli tytanowej, zawartości części nielotnych, wypełniaczy, polimerów kryjących oraz szeregu innych składników formulacji i właściwości farby.

   

  W naszym laboratorium testujemy formulacje pod kątem ich właściwości krycia z różnymi surowcami zgodnie z poniższymi międzynarodowymi standardami.

   

  Zakres testów Standardy
  Krycie farb aplikowanych pędzlem ASTM D344
  Krycie farb aplikowanych wałkiem ASTM D5150
  Reflektometryczna ocena krycia ASTM D2805
  Zmiana krycia na mokro – na sucho ASTM D5007
  Siła krycia farb na podłoża budowlane ISO 6504-3
  Inne na zapytanie
 • Odporność na szorowanie
  Odporność na szorowanie
  Odporność na szorowanie

  Odporność na szorowanie

  Badania odporności na szorowanie przeprowadzamy dla farb architektonicznych do malowania ścian. W zakresie odporności na szorowanie testujemy wytrzymałość różnych formulacji w zależności od rodzaju dyspersji polimerowej, wypełniaczy, PVC, CPVC, dodatków i innych.

   

  Testy oparte są na światowych metodach określania odporności na szorowanie na mokro, zmywalności, wybłyszczania (Burnish), podatności na czyszczenie i odporności na plamy (patrz menu „Odporność na plamy”).

   

  Zakres testów Standardy
  Odporność na szorowanie – cykli do przetarcia ASTM D2486, DIN 53778-2, Federal Spec. TT-P-29K
  Odporność na szorowanie – ubytek masy ASTM D4213
  Odporność na szorowanie – ubytek grubości ISO 11998
  Klasyfikacja EN odporności na szorowanie EN 13300 (po 40 lub 200 cyklach)
  Odporność na wybłyszczanie (burnish) ASTM D6736
  Inne na zapytanie
 • Odporność na plamy
  Odporność na plamy
  Odporność na plamy

  Odporność na plamy

  Badania odporności powłok farb lateksowych na plamy, np. artykuły spożywcze, codzienne zabrudzenia i ich podatność na zmywanie po określonym czasie. Przeprowadzamy kompleksowe testy w oparciu o indywidualne programy badawcze, testy dodatków plamoodpornych, testy porównawcze itp.

   

  Przygotowujemy formulacje do badań z różnymi dodatkami, dyspersjami polimerowymi, środkami plamoodpornymi do dalszej oceny metodami badawczymi:

   

  Zakres testów Standardy
  Łatwość zmywania plam z powłok ASTM D4828*, DIN 53778-2**, ISO 11998***
  Zmywalność powłok ASTM D3450
  Odporność na domowe chemikalia ASTM D1308
  Odporność na ciecze ISO 2812-3, ISO 2812-4
  Odporność na retencję zabrudzeń UNI 10792
  Inne na zapytanie
   

  Standardowe zanieczyszczenia stosowane w testach:

  * Ołówek, kredka, merkurochrom, długopis, marker do tablic suchościeralnych, szminka i środek zabrudzający ASTM D3450

  ** ołówek Mars-Lumograph HB100, kredka woskowa Pelikan, węgiel rysunkowy

  *** media do plamienia uzgodnione z klientem

  do każdego testu można wybrać inne media, np. wino, kawa, keczup, musztarda, napoje oraz inne ustalone z klientem

   

  Raport po testach zawiera zdjęcia oraz obszerną ocenę zmian w powłokach (kolor, połysk, itp.)

 • Odporność na ciecze
  Odporność na ciecze
  Odporność na ciecze

  Odporność na ciecze

  Testy odporności na działanie cieczy obejmują sprawdzenie zachowania się powłok w kontakcie z mediami płynnymi, takimi jak woda, agresywne chemikalia, detergenty, rozpuszczalniki itp.

   

  Badania odporności na działanie cieczy to również wszystkie badania, w których sprawdzana jest reakcja powłoki na kontakt z różnymi cieczami, np. wypłukiwanie, przepuszczalność wody, skuteczność środków do usuwania powłok (zmywaczy), itp.

   

  Zakres testów Standardy
  Odporność na zanurzenie w wodzie ASTM D870, ISO 2812-2
  Odporność na zanurzenie w innych cieczach ISO 2812-1
  Odporność na ciecze – metoda z materiałem absorbującym ISO 2812-3
  Metody plamienia ISO 2812-4 metoda A i B
  Odporność na chemikalia domowe ASTM D1308
  Odporność na detergenty ASTM D2248
  Odporność na paliwa i rozpuszczalniki ASTM D2792
  Odporność na rozpuszczalniki (pocieranie) ASTM D5402 metoda A
  Efektywność działania zmywaczy powłok ASTM D6189
  Przepuszczalność wody EN 1062-3
  Wymywanie surfaktantów z farb fasadowych ASTM D7190, BS EN 16105
  Odporność na kondensację w 100 % wilgotności względnej powietrza ASTM D4585, ISO 6270-1
  Odporność powłok na efflorescencję ASTM D7072
  Odporność na ciśnienie hydrostatyczne ASTM D7088
  Odporność na wodę chlorowaną EN 15836-1, -2 aneks C
  Odporność na plamy membran PVC basenowych EN 15836-1, -2 aneks D
  Inne na zapytanie
 • Właściwości powłok wyschniętych
  Właściwości powłok wyschniętych
  Właściwości powłok wyschniętych

  Właściwości powłok wyschniętych

  Testy właściwości wyschniętych powłok są bardzo ważne dla oznaczenia parametrów powłok oczekiwanych przez ich użytkowników podczas eksploatacji. Twardość, elastyczność, przyczepność, ale także właściwości blokujące, grubość powłoki i odporność na ścieranie – to niektóre znajdujące się w zakresie naszych testów.

   

  Jeśli szukasz testów odporności na szorowanie na mokro – przejdź do sekcji „Odporność na szorowanie”

   

  Zakres testów Standardy
  Odporność na ścieranie ASTM D968 metoda A i B (metoda spadającego ścierniwa), ASTM D4060 (aparat Tabera)
  Przyczepność – siatka nacięć, nacięcia X ASTM D3359 metoda A i B, ISO 2409
  Przyczepność pull-off do drewna, metalu, tworzyw (odrywanie ciśnieniowe) ASTM D4541, ISO 4624
  Przyczepność pull-off do betonu ASTM D7234, EN 1542, ISO 4624
  Przyczepność na mokro do powłok alkidowych ASTM D6900
  Odporność na zarysowanie ASTM D2197, ASTM D5178, ISO 1518-1
  Odporność na zginanie na sworzniach cylindrycznych ASTM D522 metoda B, ISO 1519
  Odporność na zginanie na sworzniu stożkowym ASTM D522 metoda A, ISO 6860
  Bloking powłok ASTM D4949
  Odporność na odciskanie śladu w powłoce ASTM D2064
  Twardość ołówkowa ASTM D3363, ISO 15184
  Twardość wahadłowa ASTM D4366, ISO 1522
  Próba wciskania wg Buchholza ISO 2815
  Niszczący pomiar grubości powłok ASTM D4138 metoda A (P.I.G.), ISO 2808 metoda 6B
  Nieniszczący pomiar grubości powłok ASTM D7091, ISO 2808 metoda 10 (ultradźwiękowo)
  Pomiar grubości swobodnych powłok ASTM D1005, ISO 2808 metoda 4A
  Pomiar grubości mokrych powłok ASTM D4414, ISO 2808 metoda 1A
  Przepuszczalność pary wodnej ASTM D1653, ISO 7783
  Odporność na uderzenie ASTM D2794, ISO 6272-2, ISO 6272-1
  Inne na zapytanie
 • Sztuczne testy starzeniowe
  Sztuczne testy starzeniowe
  Sztuczne testy starzeniowe

  Sztuczne testy starzeniowe

  Badania starzenia i odporności na światło przeprowadzane są w naszym laboratorium w komorach z łukiem ksenonowym i promieniowaniem fluorescencyjnym UV. Komory wyposażone są w precyzyjny system monitoringu promieniowania, nadeszczania oraz kondensacji. Do wszystkich testów stosowany jest system kontroli wody dejonizowanej z wszystkimi parametrami określonymi podczas testów zgodnie z ASTM (itp. przewodność, pH, TDS, zawartość krzemionki, itp.)

   

  Badania w komorach laboratoryjnych przeprowadzane są zgodnie z normami przedstawionymi w poniższej tabeli, jednak z uwzględnieniem wskazówek zawartych dodatkowo w normach:

  ·         ASTM G154 – do wszystkich testów ekspozycji w komorze fluorescencyjnej UV

  ·         ASTM G155 – dla wszystkich testów ekspozycji w komorze z łukiem ksenonowym

   

  W zakresie badań w komorze ksenonowej łukowej stosujemy różne filtry (podstawowe filtry światła dziennego, filtry szyby okiennej oraz specjalne itp. odcinające podczerwień, część ultrafioletu, itp.)

   

  Do badań w komorze UV ​​stosujemy naświetlanie trzema typami lamp do wyboru: UVA-340, UVA-351 i UVB-313.

  Oferujemy dobór odpowiednich cykli naświetlania zarówno w komorze ksenonowej łukowej, jak i w komorze z promieniowaniem ultrafioletowym.

   

  Zakres testów Komora ksenonowa Komora UV
  Farby do wnętrz, zewnętrzne (powłoki), farby fasadowe, dachowe, tynki, emalie, elementy powlekane, listwy, itp. ASTM G155, ASTM D6695

  ISO 16747-2

  ASTM D4587, ASTM G154

  ISO 16474-3

  Elastomerowe powłoki dachowe ASTM D6083 (7.3, 7.8)
  Powłoki na drewno EN 927-6
  Wyroby powlekane metodą ciągłą EN 13523-10
  Powłoki na środkach transport ASTM D7869
  Elementy turbin wiatrowych ISO/TS 19392-1 ISO/TS 19392-1
  Tworzywa sztuczne (do wnętrz oraz na zewnątrz) ASTM D4459, ASTM D2265

  ISO 4892-2

  ASTM D4329

  ISO 4892-3

  Tworzywa sztuczne dla przemysłu samochodowego SAE J2020
  Deski tarasowe z tworzyw sztucznych ASTM D6662 pkt. 6.3
  Tekstylia AATCC TM169

  ISO 4892-2

  AATCC TM189

  ISO 4892-3

  Odporność na płowienie ISO 150-B02
  Materiały bitumiczne ASTM D4798 ASTM D4799
  Membrany basenowe PVC EN 15836-1, -2 tabela 4
  Inne na zapytanie
   

  Wykonujemy badania na próbkach referencyjnych, w korelacji z badaniami w naturalnych warunkach atmosferycznych lub w celu uzyskania określonego rodzaju zmian uzgodnionych z klientem.

   

  Raport z badań zawiera obszerny opis przebiegu badań, zmian zachodzących podczas ekspozycji (ocena zmian międzyoperacyjna lub po zakończeniu ekspozycji) oraz zdjęcia. Zobacz także sekcję „ocena zmian po testach” aby zapoznać się z zakresem testów prowadzonych celem określenia zmian.

 • Naturalne testy starzeniowe
  Naturalne testy starzeniowe
  Naturalne testy starzeniowe

  Naturalne testy starzeniowe

  Badania powłok i innych materiałów w naturalnych warunkach atmosferycznych dzielą się na:

  – narażenie próbek na naturalne warunki atmosferyczne (narażenie bezpośrednie)

  – ekspozycja próbek na przyspieszone naturalne warunki atmosferyczne (np. czarna skrzynka, koncentratory promieniowania słonecznego)

   

  Badania przeprowadzane są przez podwykonawców współpracujących z nami laboratoriów z całego świata. Posiadamy partnerów, z którymi regularnie odwiedzamy ich stacje badawcze w USA (pustynia Arizony i klimat podzwrotnikowy na Florydzie), Kanadzie, Brazylii, Indiach, Chinach, Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Europie.

   

  Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem paneli testowych, wysyłką, koordynacją projektu i nadzorem nad przebiegiem testów, a także zwrotem próbek i oceną zmian.

   

  Zakres testów Standardy
  Ekspozycja w naturalnych warunkach atmosferycznych
  Bezpośrednia ekspozycja powłok na drewno ASTM D1006, ISO 877-2
  Bezpośrednia ekspozycja powłok na metal ASTM D1014, ISO 877-2
  Ekspozycja innych powłok ASTM G7
  Ekspozycja tworzyw ASTM D1435
  Naturalna ekspozycja przez szybę okienną ASTM G24 typ A, ISO 877-2
  Inne na zapytanie
  Przyspieszona ekspozycja w warunkach naturalnych
  Ekspozycja w czarnej skrzyni ASTM D4141 metoda A
  Ekspozycja w czarnej skrzyni przez szybę okienną ASTM G24 typ B
  Ekspozycja powłok na koncentratorze promieniowania słonecznego ASTM G90, ASTM D4141 metoda B, ISO 877-3
  Ekspozycja tworzyw sztucznych na koncentratorze promieniowania słonecznego ASTM D4364
  Ekspozycja w cyklu: koncentrator – nawilżanie – zamrażanie – rozmrażanie ASTM D5722
  Inne na zapytanie
   

  Wykonujemy badania na próbkach referencyjnych, w korelacji z badaniami w naturalnych warunkach atmosferycznych lub w celu uzyskania określonego rodzaju zmian uzgodnionych z klientem.

   

  Raport z badań zawiera obszerny opis przebiegu badań, zmian zachodzących podczas ekspozycji (ocena zmian międzyoperacyjna lub po zakończeniu ekspozycji) oraz zdjęcia. Zobacz także sekcję „ocena zmian po testach” aby zapoznać się z zakresem testów prowadzonych celem określenia zmian.

 • Odporność na zmiany termiczne
  Odporność na zmiany termiczne
  Odporność na zmiany termiczne

  Odporność na zmiany termiczne

  Odporność na zmienne temperatury określa się dla utwardzonych powłok na różnych powierzchniach. Badania przeprowadzone w naszym laboratorium dotyczą zmian termicznych w powtarzanych cyklach zamrażania-rozmrażania, a także zanurzenia w wodzie.

   

  Zakres testów Standardy
  Zamrażanie – rozmrażanie – zanurzenie ASTM D6944 metoda A
  Zamrażanie – rozmrażanie powłok ASTM D6944 metoda B
  Odporność na zmienne temperatury ASTM D1211
  Inne na zapytanie
   

  Raport z badań zawiera zdjęcia, również pod mikroskopem oraz obszerną ocenę zmian w powłokach (patrz „ocena zmian po testach”)

 • Ocena zmian po testach
  Ocena zmian po testach
  Ocena zmian po testach

  Ocena zmian po testach

  Ocenę zmian w powłokach przeprowadza się zawsze po testach starzeniowych, odporności na plamy, media ciekłe i innych testach, w których zachodzą zmiany wizualne, np. pękanie, pęcherze, zmiana koloru, połysku, itp.

   

  Oceny przeprowadza się metodami instrumentalnymi i wizualnymi, w zależności od rodzaju testu i metody oceny. Zakres oceny zmian każdorazowo obejmuje pełen zakres poniższych norm, a raport zawiera pełne oceny wraz ze zdjęciami i wynikami innych badań pokazujących zmiany jakie zaszły we właściwościach powłok (np. zmiana przyczepności, twardości, elastyczności itp.)

   

  Zakres testów Rodzaj oceny/inspekcji Standardy
  Podstawowa ocena zmian Spęcherzenie ASTM D714, ISO 4628-2
  Kredowanie ASTM D4214, ISO 4628-7
  Spękanie ASTM D660, ASTM D661, ISO 4628-4
  Wizualna ocena zmiany barwy ASTM D1729, ISO 3668
  Korozja ASTM D1654, ISO 4628-8, ISO 4628-10
  Akumulacja zabrudzeń ASTM D3274
  Erozja ASTM D662
  Łuszczenie ASTM D772, ISO 4628-5
  Wzrost pleśni ASTM D3274
  Rdzewienie powierzchniowe ASTM D610, ISO 4628-3
  Instrumentalna ocena zmian w wyglądzie powłok Zmiana odcienia barwy ASTM D2244, ASTM E1164, ISO 7724-1, -2, -3, ISO 11664-4 (np. L* a* b*, DE*ab, DL*, Da*, Db* oraz inne systemy)
  Skala szara AATCC ASTM D3040, ASTM D2616, EN 20105-A02
  Indeks białości i zażółcenia ASTM D313 (WI i YI)
  Reflektancja ASTM E1347
  Inne na zapytanie
 • Środki pomocnicze
  Środki pomocnicze
  Środki pomocnicze

  Środki pomocnicze

  Testy wykonujemy w oparciu kompleksowe programy testowe dla każdego rodzaju środków pomocniczych, zarówno do oceny efektywności nowych dodatków, jak również do oceny skuteczności istniejących środków pomocniczych w farbach ściennych, powłokach do drewna, farbach zewnętrznych, powłokach dachowych i innych zastosowaniach farb architektonicznych w pełnym zakresie stężenia objętościowego pigmentów (PVC) i na bazie różnych spoiw, wypełniaczy i innych surowców.

   

  Prowadzimy również kompleksowe testy wielotorowe dodatków w konkretnych systemach klientów lub naszych skalibrowanych recepturach, ustalamy zalecenia i przewodniki aplikacyjne oraz opracowujemy receptury startowe.

   

  Nasze badania i testy laboratoryjne obejmują:

  ·         Środki zwilżające i dyspergujące, np. polifosforan sodu, sole kwasów karboksylowych, rozgałęzione polimerowe środki dyspergujące, wysokomolowe środki dyspergujące itp.

  ·         Dodatki reologiczne, pochodne celulozy, pęczniejące pod wpływem alkaliów (HASE, ASE), HEUR, guma ksantanowa, attapulgit, krzemian glinowo-magnezowy i inne

  ·         Plastyfikatory i koalescenty obniżające MFFT, utrwalające elastyczności powłok itp.

  ·         Ko-rozpuszczalniki do dodatkowego rozpuszczania zagęstników (np. HEUR)

  ·         Promotory przyczepności do systemów wodorozcieńczalnych na drewno i tworzyw sztucznych

  ·         Odpieniacze, na bazie oleju mineralnego, silikonu, polimerów, olejów roślinnych itp.

  ·         Dodatki do modyfikacji powierzchni, np. środki matujące, woski itp.

  ·         Poprawiające płynięcie i rozlewność, np. dodatki poślizgowe,

  ·         Sykatywy do wodorozcieńczalnych systemów alkidowych

  ·         Dodatki specjalne (np. dodatki zapobiegające kożuszeniu, stabilizatory światła, inhibitory korozji, biocydy itp.)

  ·         Inne specjalne i nowe dodatki do wodorozcieńczalnych farb architektonicznych

   

  Poniżej przedstawiamy przykładowe zakresy najczęściej wykonywanych prac badawczych. Wszystkie programy testowe ustalane są indywidualnie zgodnie z potrzebami i budżetem klienta.

   

  Testy są również wykonywane jako porównania z konkurencyjnymi surowcami z różnych rynków.

   

  Zakres usług Procedury
  Przygotowanie receptur z różnymi poziomami PVC, spoiwami, wypełniaczami itp. oraz z różnymi dawkami dodatków (testowanych i referencyjnych), zgodnie z wewnętrznymi procedurami laboratorium Testy farb w postaci ciekłej, trwałości w czasie przechowywania, rozwoju koloru itp., aplikacja powłok i ocena procesów schnięcia i formowania filmu, badania właściwości powłok, np. wytrzymałości mechaniczne, właściwości optyczne, odporność na ciecze, warunki atmosferyczne i wiele więcej. Testy przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami
  Pienienie się rozworów surfaktantów, np. dyspergatorów ASTM D1173 oraz procedury wewnętrzne
  Efektywność działania odpieniaczy ASTM D1173 oraz inne standardy i procedury wewnętrzne, testy aplikacji wałkiem spieniającym, ocena defektów powłoki, wypłukiwania odpieniacza, retencji połysku, testy w komorach starzeniowych, itp.
  Działanie środka pomocniczego w wodzie twardej, w wodzie miękkiej, w wodzie demineralizowanej różnej klasy Wewnętrzne procedury testowe zawierające m.in. testy stabilności, właściwości powłok, odporności powłok na rozmaite czynniki, itp.
  Wyznaczenie krzywej koalescentowej na podstawie zmian MFFT ASTM D2354, ISO 2115 oraz procedury wewnętrzne
  Efektywność działania zagęstników Szerokie testy i programy testowe obejmujące właściwości reologiczne, stabilność w czasie, właściwości wyschniętych powłok, itp.
  Sykatywy i dodatki przeciw-kożuszeniu Programy testowe obejmujące studia przypadków z dozowaniem w różnych dawkach, obszernymi testami schnięcia powłok w każdym etapie jej formowania, ocena właściwości powłok, itp.
  Woski, dodatki matujące i inne Przygotowanie receptur zawiesin wosków, testy stabilności, ocena wpływu na twardość, wygląd powłok, matowienie, a także inne właściwości powłok, np. trwałość, odporność na plamy i inne.
  Inne na zapytanie
 • Dyspersje polimerowe
  Dyspersje polimerowe
  Dyspersje polimerowe

  Dyspersje polimerowe

  Testy dyspersji polimerowych w naszym laboratorium są prowadzone w podziale na:

  ·         testy prowadzone dla stwierdzenia zgodności ze specyfikacją, powtarzalności dostaw, itp.

  ·         testy wpływu dyspersji polimerowych na właściwości farb i powłok w indywidualnie określonych zakresach PVC, synergii dyspersji z innymi surowcami w recepturach, selekcji dawki i rodzaju koalescenta lub plastyfikatora, itp.

   

  Prowadzimy kompleksowe badania i konsultacje w zakresie doboru dyspersji polimerowych do różnych systemów wodnych, w tym systemów na bazie szkła wodnego (farby i tynki silikatowe).

   

  Zakres Testy Standardy / metody testowe
  ASTM D4143

  Przewodnik dla testów spoiw wodnych dyspersyjnych

  Pobieranie próbek ASTM D3925
  Zawartość części nielotnych ASTM D2369, ASTM D4758
  Minimalna Temperatura Tworzenia Filmu (MFFT) ASTM D2354
  Jakościowa identyfikacja polimeru ASTM D3168
  Gęstość ASTM D1475
  Lepkość ASTM D2196, ASTM D562
  Zawartość wody ASTM D3792, ASTM D4017
  pH ASTM E70
  Napięcie powierzchniowe ASTM D1417
  Stabilność na zamrażanie i rozmrażanie ASTM D2243*
  ISO 7143 and ISO 12000

  Metody charakterystyki spoiw wodnych

  Pobieranie próbek ISO 15528, ISO 123
  Zawartość części nielotnych ISO 3251
  Minimalna Temperatura Tworzenia Filmu (MFFT) ISO 2115
  Gęstość ISO 2811-1
  Lepkość ISO 3219, ISO 2555
  pH ISO 976
  Napięcie powierzchniowe ISO 1409
  Zawartość koagulatu ISO 4576
  Rozkład wielkości cząstek ISO 13220
  Monomery resztkowe ISO 13741-2
  Temperatura zeszklenia ISO 16805
  Liczba MEQ ISO 15880
  Masa molowa ISO 13885-1
  Stabilność na zamrażanie i rozmrażanie ISO 1147
  Selekcja rodzaju oraz dawki koalescentów lub plastyfikatorów Wyznaczenie krzywej koalescentowej na bazie MFFT Wewnętrzne procedury laboratoryjne
  Wpływ dyspersji polimerowej na właściwości powłok, np. odporność na szorowanie, twardość, połysk, itp.) Wewnętrzne procedury laboratoryjne z międzynarodowymi metodami testowymi (zobacz inne sekcje w menu Testy)
  Kompleksowe testy farb w różnych zakresach PVC i obszarach przeznaczenia, np. wewnętrzne farby lateksowe, farby elewacyjne, powłoki do drewna, lakiery bezbarwne itp. Testy kompatybilności dyspersji polimerowych ze środkami pomocniczymi Wewnętrzne procedury laboratoryjne
  Przygotowanie formulacji i próbek farb do testów dedykowanych na różne rynki świata Wewnętrzne procedury laboratoryjne
  Testy zależności PVC i właściwości powłok Wewnętrzne procedury laboratoryjne
  Porównania “benchmarking” Wewnętrzne procedury laboratoryjne
  Porównania wytrzymałości powłok na bazie różnych dyspersji, np. w testach starzeniowych Wewnętrzne procedury laboratoryjne
  Inne na zapytanie
   

  * Metoda nie jest wymieniona w ASTM D4143, ale jest odpowiednia do określania stabilności zamrażania-rozmrażania

 • Pigmenty i wypełniacze
  Pigmenty i wypełniacze
  Pigmenty i wypełniacze

  Pigmenty i wypełniacze

  Nasze laboratorium prowadzi szeroko zakrojone badania pigmentów, wypełniaczy standardowych oraz wypełniaczy funkcyjnych stosowanych w układach dyspersyjnych farb i lakierów wodorozcieńczalnych. Opracowujemy indywidualne programy testowe dostosowane do potrzeb klienta i spełniające oczekiwania co do danych, które mają być dostarczone z przeprowadzanych testów.

   

  Poniżej przedstawiamy przykłady badań wykonanych według znormalizowanych metod badawczych, jednak ich zakres i zastosowanie jest każdorazowo dostosowywane do farb wodnych oraz stosowania pigmentów i wypełniaczy w architektonicznych farbach i lakierach dyspersyjnych.

   

  Badania prowadzimy zgodnie z programami badawczymi ustalonymi na podstawie naszego doświadczenia i znajomości właściwości pigmentów i wypełniaczy oraz ich oceny w różnych architektonicznych systemach powłokowych.

   

  Przedmiotem naszych testów i badań laboratoryjnych są między innymi:

  ·         Biel tytanowa (odmiany rutylowe i anatazowe wg ASTM D476 i ISO 591-1)

  ·         Pigmenty i wypełniacze kryjące, np. kalcynowany i naturalny kaolin, tlenki żelaza, inne

  ·         Wypełniacze funkcyjne, np. sjenit nefelinowy, wollastonit, talk i inne

  ·         Wypełniacze standardowe, np. węglan wapnia, strącony węglan wapnia i inne

  ·         Zawiesiny pigmentów i wypełniaczy, np. gotowe zawiesiny bieli tytanowej, koloranty, itp.

   

  Zakres testów Standardy / metoda testowa
  Absorpcja oleju ASTM D281, ASTM D1483, ISO 787-5
  Dyspergowalność przy użyciu disolwera lub młyna perełkowego ASTM D6619, ISO 8780-1, ISO 8780-3, ISO 8780-4, ISO 8781-1, ISO 8781-2, ISO 8781-3, procedury wewnętrzne dedykowane dla farb lateksowych
  Względna moc barwiąca ASTM D4838, ASTM D2745
  pH zawiesiny wodnej ISO 787-9
  Zawartość wilgoci ASTM D280
  Części nielotne w zawiesinie pigmentów ASTM D3926
  Rezystywność wodnego ekstraktu ASTM D2248, ISO 787-14
  Zgrubne cząstki ASTM D185
  Rozwój kolorów past pigmentowych ASTM D5326
  Inne na zapytanie
   

  Z testowanych pigmentów i wypełniaczy przygotowujemy farby z różnymi zakresami PVC, oparte na różnych innych surowcach, w celu dokonania porównań, analiz przypadków i badań laboratoryjnych wpływu na różne właściwości farb i powłok (np. wpływu na krycie , połysk, właściwości mechaniczne wyschniętych powłok, odporność na warunki atmosferyczne i światło, właściwości reologiczne i stabilność farb ciekłych, rozwój i akceptację koloru itp.)

   

  Aby zapoznać się z zakresem testów farb i powłok, przejdź do innych testów w menu Testy.

 • Testy biocydów
  Testy biocydów
  Testy biocydów

  Testy biocydów

  Nowością w naszej ofercie są badania mikrobiologiczne. Zakres obejmuje programy testów farb dyspersyjnych na etapie rozwoju formulacji, testowanie poziomów dawek biocydów za pomocą testów „in-can” oraz testy wyschniętych powłok pod kątem doboru środków konserwujących powłokę (biocydów powłokowych) przeciw pleśni, grzybom i glonom.

   

  Badania mikrobiologiczne „in-can” przeprowadza się na organizmach testowych Klebsiela aerogenes (ATCC # 13048), Pseudomonas aeruginosa (ATCC # 10145) i dodatkowo Bacillus subtilus (ATCC # 27328) oraz innych organizmach uzgodnionych z klientem. W zakresie badań powłok pod kątem wzrostu grzybów i glonów przeprowadzamy badania powłok poddanych naturalnemu i sztucznemu starzeniu oraz innym zabiegom mającym na celu wymywanie składników z powłok tak, aby badanie przeprowadzono w odniesieniu do powłoki eksploatowanych po określonym czasie.

   

  Zakres testów Standardy / metoda testowa
  Odporność na atak mikrobiologiczny “in-can” ASTM D2574
  Odporność na wzrost pleśni farb do wnętrz ASTM D3273
  Akumulacja brudu i wzrost pleśni oraz alg na powłokach farb zewnętrznych ASTM D3274
  Podatność powłok na atak mikrobiologiczny ASTM D3456
  Odporność na grzyby w przyspieszonym czterotygodniowym teście na płytce agarowej ASTM D5590
  Inne na zapytanie
 • Testy mas tynkarskich
  Testy mas tynkarskich
  Testy mas tynkarskich

  Testy mas tynkarskich

  Nasze laboratorium prowadzi badania tynków na bazie organicznych dyspersji akrylowych, spoiw modyfikowanych silikonem oraz nieorganicznych tynków krzemianowych (silikatowych). Zakres badań obejmuje oceny zgodności i klasyfikacje zgodnie z lokalnymi normami, np.

  ·         EN 15824 – klasyfikacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych w Europie

  ·         ASTM C647 – ocena tynków w elewacyjnych systemach ociepleń w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

   

  Prowadzimy badania różnych formulacji w celu doboru optymalnej dawki spoiwa, systemu wypełniaczy, modyfikacji czasu otwartego, koalescencji w niskich temperaturach, stabilności koloru powłok elewacyjnych (starzenie naturalne i sztuczne) i inne.

   

  Zakres badań tynków zależy od wymagań klienta i przyzwyczajeń rynkowych. Poniżej znajduje się ogólna lista testów tynków. Na życzenie wykonujemy również testy tynku według innych norm.

   

  Zakres testów Standardy / metoda testowa
  Klasyfikacja europejska EN 15824
  Przepuszczalność pary wodnej ISO 7783
  Przepuszczalność wody EN 1062-3
  Przyczepność EN 1524
  Trwałość EN 13687-3
  Przewodność cieplna EN 1745*
  Reakcja na ogień EN 13501-1+A1*
  ASTM C647 (wybrane parametry)
  Właściwości aplikacyjne Pokrywanie szczelin, powodowanie korozji, schnięcie i czas utwardzania, odporność na powstawanie rys, stabilność na zamrażanie-rozmrażanie i inne
  Odporność środowiskowa Limity temperaturowe, odporność na chemikalia i wodę, odporność na wzrost pleśni* i inne,
  Palność Palność tynku na mokro*, palność powierzchni*
  Odporność na zniszczenia Przyczepność, odporność na uderzenie i ścieranie
  Inne na zapytanie
  Inne parametry
  Sztuczne przyspieszone starzenie Komora kswnonowa ASTM G154, ISO 16474-2

  Komora UV: ASTM G155, ISO 16474-3

  Naturalne starzenie Bezpośrednia ekspozycja: ASTM G7

  Ekspozycja przez szkło okienne: ASTM G24 typ A, ISO 877-2

  Przyspieszone starzenie w naturalnych warunkach: ASTM D4141 metoda B, ASTM D5722, ISO 877-3

  Inne na zapytanie
   

  * Test wykonany w laboratorium naszego podwykonawcy. Laboratorium Spektrochem przejmuje wszystkie formalności i zleca wykonanie badań próbek.

   

Laboratorium

Laboratorium Farb Spektrochem to wyspecjalizowany zespół ekspertów, który od ponad 15 lat zajmuje się opracowywaniem receptur farb architektonicznych, a także badaniami laboratoryjnymi, ekspertyzami i edukacją w zakresie surowców do produkcji farb. Laboratorium jest członkiem ASTM International (USA) – jednej z największych na świecie organizacji zajmujących się opracowywaniem norm.

Nasza wiedza i doświadczenie obejmuje wodorozcieńczalne farby architektoniczne, w tym matowe i inne farby z połyskiem do malowania wnętrz i elewacji na bazie spoiw akrylowych, styrenowo-akrylowych, VAE, kopolimerów octanu winylu z akrylanami, a także powłoki do drewna (alkidowe, akrylowe), płynne membrany dachowe, 2-składnikowe epoksydowe farby podłogowe i zewnętrzne tynki akrylowe.

Nasze laboratorium pracuje zgodnie z metodami ASTM, ISO, DIN, AATCC, SAE, Federal Specifications oraz wieloma innymi.

Potrzebujesz pomocy w rozwoju produktu? Szukasz doświadczonego laboratorium testowego lub eksperta w dziedzinie doradztwa?

Kontakt

ul. Dąbrowskiej 15,

39-400 Tarnobrzeg, Poland

+48 15 822 45 22

pn-pt 9:00 – 16:00

  Napisz do nas

  Spektrochem Paint Laboratory
  ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
  ';
  © 2016 SPEKTROCHEM. All rights reserved