Laboratorium R&D farb i tynków

Witamy na naszej stronie!
Niezależne laboratorium R&D farb, lakierów i surowców
Testujemy farby i powłoki według znormalizowanych metod badawczych
Prowadzimy testy aplikacyjne surowców i badania ich działania w formulacjach

Obszary naszej działalności

 • Rozwiązania dla przemysłu farb

  Rozwiązania dla przemysłu farb

  Pracujemy nad zmianami. Zapraszamy pod koniec marca.

 • Badania aplikacyjne surowców

  Badania aplikacyjne surowców

  Prowadzimy badania aplikacyjne surowców mające na celu określenie:

  • zastosowania nowych surowców
  • wpływu na poszczególne parametry farby i powłok
  • efektywnych dawek stosowania
  • a także przygotowanie receptur startowych

  Badania wykonujemy w różnym zakresie, od podstawowych po zaawansowane. W obszarze surowców, którymi zajmujemy się na co dzień są dyspersje polimerowe, wypełniacze, pigmenty, środki pomocnicze, koalescenty i inne. 

  Przygotowujemy próbki w laboratorium, badamy je według międzynarodowych metod badawczych, przygotowujemy obszerne raporty z badań z wnioskami, zdjęciami, itd. 

  Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie dopasowaną do potrzeb klienta.

 • Testy laboratoryjne

  Testy laboratoryjne

  Testy laboratoryjne wykonywane w naszym laboratorium są prowadzone w oparciu o międzynarodowe standardy (normy) i na aparaturze badawczej światowej klasy.

  Nasza pracownia badawcza to nowoczesne laboratorium, w którym wykonywane są testy: starzeniowe (w specjalistycznych komorach), fizykomechaniczne, optyczne (barwa, krycie, połysk), reologiczne, odporności na ciecze, a także podstawowe właściwości ciekłych farb i lakierów.

  Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i jest w trakcie akredytowania ponad 120 metod badawczych. Badania wykonywane są na wzorcowanych przyrządach pomiarowych według norm ISO, ASTM, BS, DIN i UNI oraz własnych procedur badawczych.

  Gwarantujemy niezależność wykonywanych badań, zachowanie poufności danych i przekazywanych próbek. 

  Badania wykonujemy na próbkach przygotowanych u nas w laboratorium (z surowców i receptur wg ustaleń) lub na próbkach dostarczonych przez klienta (ciekłych oraz powłokach).

  Badania wykonujemy na potrzeby klientów w Polsce oraz na całym świecie. Wyniki wyrażamy w jednostkach metrycznych oraz imperialnych, a sprawozdania przedstawiamy w języku polskim i angielskim. 

   

 • Edukacja działów R&D i KJ

  Edukacja działów R&D i KJ

  Organizujemy szkolenia i warsztaty dla działów R&D oraz kontroli jakości przemysłu farb i lakierów dyspersyjnych w zakresie formułowania receptur, wykonywania badań farb i lakierów oraz powłok w zgodności z metodyką międzynarodowych norm badawczych. 

  Szkolenia prowadzimy jako teoretyczne kursy z elementami praktycznych prezentacji, jak również w postaci warsztatów w laboratorium – w zależności od tematyki. Wraz z uczestnikami szkoleń przygotowujemy próbki, aplikujemy i prowadzimy oceny zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi (w komorach do przyspieszonego starzenia, badania fizykomechaniczne, reologiczne, krycie i wiele innych). 

  Uczymy w jaki sposób dobierać surowce, wykorzystywać ich potencjał w recepturach, sprawnie wprowadzać modyfikacje oraz wybierać surowce optymalne cenowo i jakościowo. 

  Posiadamy standardowy program szkoleń, jak również organizujemy warsztaty i szkolenia opracowane pod potrzeby klienta. Szkolenia odbywają się w siedzibie Spektrochemu lub u klienta (w zależności od zakresu, tematyki i uzgodnień). 

  Bierzemy udział również w różnorodnych konferencjach organizowanych w Europie, przedstawiamy swoje wyniki badań edukując kadrę technologiczną producentów farb i lakierów z całego świata. 

  Jesteśmy również organizatorem naszej własnej konferencji technologicznej – Seminarium Spektrochemu, która odbywa się raz do roku w listopadzie na Śląsku. Konferencja ta oparta jest w 100% o wyniki badań aplikacyjnych przeprowadzonych w naszym laboratorium. 

 • Biznes farb i lakierów

  Biznes farb i lakierów

  Pracujemy nad zmianami. Zapraszamy pod koniec marca.

 • Terminarz szkoleń

  Terminarz szkoleń

  Pracujemy nad zmianami. Zapraszamy pod koniec marca.

Rozwiązania dla przemysłu farb

Pracujemy nad zmianami. Zapraszamy pod koniec marca.

Badania

 • Właściwości ciekłe
  Właściwości ciekłe
  Właściwości ciekłe

  Właściwości ciekłe

  Badania właściwości ciekłych dotyczą podstawowych oznaczeń właściwości farb i lakierów przed ich nałożeniem na podłoże. Badania wykonujemy według poniższych międzynarodowych standardów. 

   

  Gęstość

  ISO 2811-1

  ASTM D1475

  BS 3900-A19

  DIN 53217

  Stopień roztarcia

  ISO 1524

  ASTM D1210

   

   

  Temperatura zapłonu

  ISO 3679

  ASTM D3278

  BS 2000-523

   

  Odporność na zamrażanie i rozmrażanie

  ISO 1147

  ASTM D2243

   

   

  Substancje nielotne

  ISO 3251

  ISO 3233

  ASTM D1644

  ASTM D2832

  BS 3900-B18

  BS 3900-A10

   

  pH

  ISO 976

  ASTM E70

   

   

  Ocena próbek

  ISO 1513

   

   

   

  Stabilność w czasie magazynowania

   

  ASTM D1849

   

   

  Osadzanie się składników

   

  ASTM D869

  ASTM D1309

   

   

  Liczba olejowa

  ISO 787-5

  ASTM D281

  ASTM D1483

   

   

  Obecność grubych cząstek

   

  ASTM D185

   

   

 • Warunki pogodowe
  Warunki pogodowe
  Warunki pogodowe

  Warunki pogodowe

  Badania starzeniowe prowadzone są w przyspieszonych znormalizowanych komorach badawczych. Służą ocenie zmian barwy, odcienia, połysku oraz zmian w wytrzymałości powłok poddanych działaniu rozmaitych czynników starzeniowych. 

   

  Ekspozycja powłok i systemów na drewno

  EN 927-6

   

   

   

  Ekspozycja w komorze ksenonowej Q-SUN (promieniowanie filtrowane, nadeszczanie)

  ISO 16474-2

  ISO 4892-2

  ASTM D6695

   

   

  Ekspozycja w komorze UV (promieniowanie, kondensacja, nadeszczanie)

  ISO 16474-3

  ISO 4892-3

  ASTM D4587

  BS 3900-F16

   

  Odporność na zmiany temperatury

   

  ASTM D1211

   

   

  Odporność na promieniowanie/moczenie i mrożenie

   

  ASTM D5722

   

   

  Kondycjonowanie powłok przed badaniami

  EN 1062-11

   

   

   

  Odporność na wykwity

   

  ASTM D7072

   

   

  Ocena zniszczeń po ekspozycji

  ISO 4628

  ASTM D610

  ASTM D660

  ASTM D661

  ASTM D662

  ASTM D714

  ASTM D772

  ASTM D4214

   

   

 • Barwa, krycie, połysk
  Barwa, krycie, połysk
  Barwa, krycie, połysk

  Barwa, krycie, połysk

  Wykonujemy oznaczenia połysku, współrzędnych barwy, obliczeń zmian barwy (np. po badaniach starzeniowych), a także oznaczenia krycia (współczynnika kontrastu przy określonej wydajności), odporności powłok na brudzenie (dirt pick-up) i inne – wg poniższych standardów.

   

  Pomiary współrzędnych barwy, różnic barwy

  ISO 11664

  ISO 7724

  ASTM D2244

  BS 3900

   

   

  Połysk

  ISO 2813

  ASTM D523

  ASTM D3928

  BS 3900-D5

   

  DIN 67530

  Zamglenie

   

  ASTM D4039

   

   

   

  Białość i zażółcenie

   

  ASTM E313

   

   

   

  Krycie

  ISO 6504-1

  ISO 6504-3

  ASTM D344

  ASTM D2805

   

   

   

  Porowatość

   

  ASTM D3258

   

   

   

  Retencja zabrudzeń

   

   

   

  UNI 10792

   

  Rozwój koloru

   

  ASTM D5326

   

   

   

 • Fizyko-mechaniczne
  Fizyko-mechaniczne
  Fizyko-mechaniczne

  Fizyko-mechaniczne

  Badania właściwości fizykomechanicznych to ocena wszystkich właściwości powłok związanych z ich wytrzymałością mechaniczną, tworzeniem się powłok (schnięciem, koalescencją). 

   

  Czas schnięcia powierzchniowego

  ISO 9117-3

   

  BS 3900-C2

   

  Czas schnięcia

  – automatyczny rejestrator

  ISO 9117-4

  ASTM D5895

   

   

  Czas schnięcia

  – test Bandowa-Wolffa

  ISO 9117-5

   

  BS 3900-C3

   

  MFFT

  ISO 2115

  ASTM D2354

   

   

  Koalescencja w niskich temperaturach

   

  ASTM D3793

   

   

  Grubość powłok

  ISO 2808

  ASTM D4138

  ASTM D6132

  ASTM 4414

  BS 3900-C5

   

  Czas tłumienia wahadła

  ISO 1522

  ASTM D4366

  BS 3900-E5

   

  Twardość – met. ołówkowa

  ISO 15184

  ASTM D3363

  BS 3900-E19

   

  Odporność na zarysowanie

  ISO 1518-1

   

  BS 3900-E2

   

  Odporność na zginanie

  ISO 1519

  ISO 6860

  ASTM D522

  BS 3900-E1

  BS 3900-E11

   

  Przyczepność

  – siatka nacięć

  ISO 2409

  ASTM D3359

   

   

  Przyczepność – pull-off

  ISO 4624

  ASTM D4541

   

   

  Odporność na uderzenie

  ISO 6272-1

  ASTM D2794

  BS 3900-E13

   

  Przyczepność do starych powłok alkidowych

   

  ASTM D6900

   

   

  Odporność na szorowanie

  ISO 11998

  ASTM D2486

  ASTM D4213

   

  DIN 53778-2

  Odporność na zmywanie zabrudzeń

   

  ASTM D3450

   

   

  Odporność na wybłyszczanie

   

  ASTM D6736

   

   

  Przepuszczalność pary wodnej

  ISO 7783

  ASTM D1653

   

   

  Odporność na przywieranie

   

  ASTM D2064

  ASTM D4946

   

   

  Ścieralność

   

  ASTM D968

   

   

  Czas otwarty

   

  ASTM D7488

   

   

  Otrzymywanie powłok do badań

   

  ASTM D823

   

   

 • Lepkość i reologia
  Lepkość i reologia
  Lepkość i reologia

  Lepkość i reologia

  Badania reologiczne obejmują ocenę wszystkich parametrów farb i lakierów związanych z ich lepkością, płynięciem i zachowywaniem się podczas aplikacji (np. tendencją do chlapania podczas malowania wałkiem)

   

  Lepkość (Brookfield)

  ISO 2555

  ASTM D2196

   

   

  Lepkość (Stormer KU)

   

  ASTM D562

   

   

  Lepkość dynamiczna

  ISO 3219

   

   

   

  Czas wypływu

  ISO 2431

  ASTM D1200

  BS 3900-A6

  DIN 53211

  Ściekalność

   

  ASTM D4400

   

   

  Rozlewność

   

  ASTM D4062

   

   

  Tendencja do chlapania

   

  ASTM D4707

   

   

 • Odporność na ciecze
  Odporność na ciecze
  Odporność na ciecze

  Odporność na ciecze

  Badania odporności na ciecze wykonujemy dla powłok, od których wymagana jest odporność na rozmaite media w postaci ciekłej (od wody, przez środki gospodarstwa domowego, na agresywnych chemikaliach kończąc). 

   

  Odporność na wodę

  ISO 2812-2

  ASTM D870

   

   

  Odporność na inne ciecze

  ISO 2812-1

   

   

   

  Odporność na ciecze

  – metoda z mat. absorbującym

  ISO 2812-3

   

   

   

  Odporność na ciecze

  – metoda plamienia

  ISO 2812-4

   

   

   

  Odporność na rozpuszczalniki/detergenty

   

  ASTM D2248

  ASTM D2792

  ASTM D5402

   

   

  Odporność na środki gospodarstwa domowego

   

  ASTM D1308

   

   

  Efektywność działania zmywaczy powłok

   

  ASTM D6189

   

   

  Odporność na wymywanie wodą deszczową

   

  ASTM D7190

   

   

 • Badania tynków
  Badania tynków
  Badania tynków

  Badania tynków

  Pracujemy nad zmianami. Zapraszamy pod koniec marca.

 • Ocena zgodności
  Ocena zgodności
  Ocena zgodności

  Ocena zgodności

  Prowadzimy również kompleksowe oceny zgodności z wymaganiami norm. Badania wykonujemy wg norm PN (polskich), europejskich (PN-EN), amerykańskich – przewodników (ASTM) oraz specyfikacji federalnych, jak również wg norm niemieckich (DIN). 

   

  Farby do wnętrz

  PN-C-81914

   

  ASTM D3730

  ASTM D5324

  TT-P-29K

  DIN 53778-1

  Farby do elewacji

  PN-C-81913

   

  ASTM D5324

   

   

  Farby podkładowe

  PN-C-81906

   

   

  TT-P-650C

   

  Farby nawierzchniowe

  PN-C-81907

   

   

  TT-E-508C

   

  Impregnaty ochronno-dekoracyjne

  PN-C-81753

   

  ASTM D6763

   

   

  Tynki na spoiwach organicznych

   

  PN-EN 15824

   

   

   

  Lakiery na drewno

   

   

  ASTM D154

   

   

  Farby na drewno

   

   

  ASTM D2336

   

   

  Farby na tworzywa

   

   

  ASTM D3002

   

   

  Farby rozpuszczalnikowe

   

   

  ASTM D5146

   

   

  Inne farby i lakiery wg różnych wymagań i norm przedmiotowych 

   

   

   

   

   

   

 • Badania aplikacyjne surowców
  Badania aplikacyjne surowców
  Badania aplikacyjne surowców

  Badania aplikacyjne surowców

  Wykonujemy badania surowców pod kątem ich oceny jak działają w recepturach różnorodnych wyrobów powłokowych. 

  Badamy dyspersje polimerowe, wypełniacze, pigmenty (również pasty pigmentowe), środki pomocnicze (zagęstniki, dyspergatory, odpieniacze, środki matujące i wiele innych), koalescenty, i inne. 

  Przygotowujemy formulacje, próbki laboratoryjne w małej skali, po czym wg ustalonego programu badań wykonujemy testy celem porównania z innymi surowcami, znalezienia efektywnej dawki lub w celu analizy przypadku – jak działa dany surowiec w danej recepturze. 

  Badamy wpływ surowców na formowanie się powłok, oceny przeprowadzamy wg znormalizowanych metod badawczych ISO, ASTM, BS, UNI oraz DIN (zobacz stosowane metody badawcze w pozostałych zakładkach Badania)

  Posiadamy nowoczesne laboratorium badawcze z wzorcowaną aparaturą pomiarową (laboratorium jest w trakcie procesu akredytacji). Każdy przyrząd pomiarowy jest regularnie kalibrowany i wzorcowany przez specjalistyczne laboratoria wzorcujące. 

  Badania prowadzimy w oparciu o metody badawcze pozwalające ocenić rzeczywisty wpływ surowca na właściwości użytkowe farb i lakierów w postaci ciekłej jak i po nałożeniu ich na podłoże.

  Badamy wpływ zastosowanych surowców na degradację powłok (w komorach starzeniowych), opracowujemy formulacje dostosowane do realiów polskiego i europejskiego rynku, prowadzimy doradztwo w zakresie przeniesienia wyników badań aplikacyjnych na receptury stosowane w produkcji. 

  Wyniki opracowujemy w postaci obszernych raportów z badań zawierających zdjęcia, wykresy oraz tabele z wynikami badań. Wyniki badań możemy przedstawić na rozmaitych konferencjach na świecie, w tym również na organizowanych przez nas konferencjach technologicznych Seminarium Spektrochemu. 

  Pobierz przykładową prezentację wyników badań aplikacyjnych koalescentów w układach na drewno

  Prezentacja z konferencji PRA’s 11th International Woodcoatings Congress (23-24 październik 2018) w Amsterdamie. 

  Każdorazowo program badań i zakres testów oraz formulacje uzgadniamy z klientem.

  Skontaktuj się z nami po więcej informacji!

   

O nas

SPEKTROCHEM to niezależne międzynarodowe laboratorium R&D oferujące dla przemysłu farb i lakierów innowacyjne rozwiązania, badania laboratoryjne oraz szkolenia.

Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu formulacji, prowadzeniu badań laboratoryjnych, produkcji oraz edukacji działów R&D w Polsce i zagranicą. Nasz zespół to wykwalifikowana kadra badawcza, a nasze laboratorium to nowoczesna pracownia w pełni wyposażona w aparaturę do badania farb, tynków i powłok.

Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 na cały proces przygotowania próbek farb do testów, badania laboratoryjne, obsługę klienta oraz raportowanie wyników naszych prac. Jesteśmy w trakcie akredytowania ponad 120 międzynarodowych metod badawczych.

Jesteśmy członkiem organizacyjnym ASTM International oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Nasze doświadczenie służy rozwojowi biznesu farb w Europie i na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kontakt

logo

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM

ul. Dąbrowskiej 15,

39-400 Tarnobrzeg, Poland

Tel. centrala +48 15 822 45 22

Biuro Obsługi Klienta – wew. 10

Laboratorium – wew. 12

laboratorium@spektrochem.pl

9:00 – 16:00 (pn-czw.) oraz 9:00 – 14:00 (pt.)

Napisz do nas

Spektrochem
ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
';
© 2016 SPEKTROCHEM. All rights reserved