Laboratorium R&D polimerów i farb

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FARB, LAKIERÓW, TYNKÓW
I POWŁOK
BADANIA TYNKÓW DYSPERSYJNYCH
BADANIA W KOMORACH STARZENIOWYCH
KNOW HOW W ZAKRESIE FORMUŁOWANIA RECEPTUR

Nasza oferta

 • Receptury farb

  Receptury farb

  Dział w trakcie modernizacji. Zapraszamy wkrótce…

 • Badania laboratoryjne

  Badania laboratoryjne

  Dział w trakcie modernizacji. Zapraszamy wkrótce…

 • Doradztwo technologiczne

  Doradztwo technologiczne

  Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa technologicznego w zakresie doboru surowców do produkcji wyrobów powłokowych dyspersyjnych (farb, lakierów, klejów, tynków, gruntów, itp.), jak również pomagamy przy zoptymalizowaniu receptur, procesu produkcyjnego, zamienianiu surowców, itp. 

  Wiedza przekazywana w formie doradztwa technologicznego poparta jest wieloletnimi badaniami laboratoryjnymi oraz doświadczeniem wdrożeniowym. 

  Oferujemy spotkania konsultacyjne w laboratorium Spektrochemu, w laboratorium i na produkcji u Klienta oraz doradztwo zdalne (mailowe, Skype).

 • Dyspersje polimerów

  Dyspersje polimerów

  Dział w trakcie modernizacji. Zapraszamy wkrótce…

 • Ciekawe wyniki badań

  Ciekawe wyniki badań

  Wkrótce pojawią się tutaj do pobrania ciekawe wyniki badań laboratoryjnych wybranych surowców do produkcji dyspersyjnych wyrobów powłokowych. 

   

  Zaglądaj tu co jakiś czas. Wkrótce umieścimy tutaj pliki do pobrania. 

 • Seminaria i konferencje

  Seminaria i konferencje

  Jesteśmy organizatorem największej i najbardziej zaawansowanej merytorycznie konferencji dla przemysłu farb, lakierów i tynków w Polsce. Seminaria Spektrochemu to cykliczne wydarzenie odbywające się raz w roku w listopadzie. Jest ono kierowane do technologów, a ich frekwencja zwykle to 100-150 osób. 

  Podczas wykładów prezentujemy własne wyniki badań, receptury oraz rozwiązania surowcowe opracowane i przebadane w naszym laboratorium. Zero teorii – wyłącznie praktyka. Zobacz ostatnią edycję

  W tym roku przygotowujemy IX edycję Seminarium. Odbędzie się ona w dniach 15-16 listopada 2017 r w Hotelu Szafran w Czeladzi (woj. śląskie). Informacje organizacyjne, program, rejestrację zgłoszeń udostępnimy po okresie urlopowo-wakacyjnym. 

 • Szkolenia i warsztaty

  Szkolenia i warsztaty

  Kalendarz szkoleń na końcówkę roku 2017 i cały 2018 rok zostanie zaprezentowany podczas IX Seminarium Spektrochemu (16.11.2017 r.)

Receptury farb

Dział w trakcie modernizacji. Zapraszamy wkrótce…

Badania

 • Podstawowe
  Podstawowe
  Podstawowe

  Podstawowe

  Badania podstawowe wykonuje się przed nałożeniem wyrobów powłokowych do dalszych badań, a także w celu określenia właściwości podawanych w kartach technicznych lub kartach charakterystyki.

  gęstość

  ISO 2811-1

  pozostałość na sicie

  PN-81/C-81505

  stopień roztarcia

  ISO 1524

  identyfikacja polimeru w farbie lateksowej

  ASTM D 3168

  temperatura zapłonu

  ISO 3680

  odporność na zamrażanie

  ISO 1147

  osadzanie się pigmentów

  ASTM D 869

  substancje nielotne

  ISO 3251

  stabilność farb w czasie magazynowania

  ASTM D 1309

  ASTM D 1849

  pH

  ISO 976

  czas wypływu

  ISO 2431

   

   

  sprawdzenie i przygotowanie próbek

  ISO 1513

   

   

 • Starzeniowe
  Starzeniowe
  Starzeniowe

  Starzeniowe

  Badania starzeniowe wykonywane są w nowoczesnych komorach do symulacji przyspieszonego działania czynników atmosferycznych. Komory starzeniowe w naszym laboratorium wyposażone są w opcje symulacji operacji słonecznej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, jak również nadeszczanie i kondensację pary wodnej.

  w komorze z lampami ksenonowymi (napromieniowanie i nadeszczanie)

  ISO 16474-2

  ISO 4892-2

  w komorze z lampami fluorescencyjnymi UV

  (napromieniowanie, kondensacja i nadeszczanie)

  ISO 16474-3

  ISO 4892-3

  w komorze UV powłok na drewno

  EN 927-6

  w komorze z kondensacją pary wodnej

  ISO 6270-1 i ISO 6270-2

  na koncentratorze na pustyni w Arizonie

  ISO 877-3

 • Barwa i krycie
  Barwa i krycie
  Barwa i krycie

  Barwa i krycie

  Badania optyczne powłok wykonuje się celem określenia konkretnych właściwości wizualnych przy użyciu przyrządów pomiarowych lub w celu wykazania zmian, np. po badaniach starzeniowych w komorach.

  współrzędne barwy

  (L* a* b*)

  ISO 7724-1

  ISO 7724-2

  współczynnik kontrastu powłoki

  ISO 3906

  zmiana odcienia barwy DE

  + skala szara

  ISO 7724-3

  EN 20105-A02

  krycie powłoki w funkcji wydajności

  ISO 6504-3

  połysk

  ISO 2813

  krycie na mokro

  ASTM D 5007

  białość i zażółcenie

  ASTM E 313

  krycie podczas malowania wałkiem

  ASTM D 5150

  retencja zabrudzeń powłok fasadowych (dirt pick-up)

  ASTM D 3719

  ASTM D 3258

  akceptacja i rozwój koloru

  ASTM D 5326

 • Fizyko-mechaniczne
  Fizyko-mechaniczne
  Fizyko-mechaniczne

  Fizyko-mechaniczne

  Badania fizykomechaniczne obejmują oznaczenia wykonywane na powłokach celem wykazania ich parametrów wytrzymałościowych, również po badaniach starzeniowych.

  czas schnięcia

  ISO 9117

  szorowanie – liczba cykli

  DIN 53778 cz.2

  grubość powłoki

  ISO 2808

  szorowanie – ubytek grubości

  ISO 11998

  kondycjonowanie powłok

  EN 1062-11

  szorowanie – klasyfikacja

  EN 13300

  twardość metodą ołówkową

  ISO 15184

  szorowanie – szczotka nylonowa

  ASTM D 2486

  twardość metodą wahadłową

  ISO 1522

  plamoodporność powłok

  ASTM D 3450

  odporność na zarysowanie

  ISO 1518

  tendencja do wybłyszczania się

  ASTM D 6736

  zginanie na cylindrach

  ISO 1519

  przepuszczalność pary wodnej

  ISO 7783

  zginanie na stożku

  ISO 6860

  przepuszczalność wody

  EN 1062-3

  przyczepność – siatka nacięć

  ISO 2409

  bloking

  ASTM D 4946

  przyczepność – pull-off

  ISO 4624

  ścieralność

  ASTM D 968

  odporność na uderzenie

  ISO 6272-1

   

   

 • Reologiczne
  Reologiczne
  Reologiczne

  Reologiczne

  Badania właściwości płynięcia oraz zachowania się farb i lakierów podczas stosowania (aplikacji, rozlewania, mieszania, pompowania, itp.)

  lepkość met. Brookfielda

  ISO 2555

  rozlewność

  PN-89/C-81507

  lepkość dynamiczna

  ISO 3219

  ściekalność

  ASTM D 4400

  czas wypływu (standardowy)

  ISO 2431

  tendencja do chlapania podczas malowania wałkiem

  ASTM D 4707

  czas wyplywu (kubek Forda)

  ASTM D 1200

   

   

 • Odporność na ciecze
  Odporność na ciecze
  Odporność na ciecze

  Odporność na ciecze

  Badania odporności na ciecze wykonuje się dla powłok narażonych na działanie wody, detergentów, benzyny, np. powłok na podłogach, do basenów, zbiorników, itp.

  odporność na wodę

  ISO 2812

  odporność na detergenty

  ASTM D 2248

  nasiąkliwość

  PN-76/C-81521

  odporność na chemikalia

  ASTM D 1308

  odporność na benzynę

  ASTM D 2792

  odporność na rozpuszczalniki

  ASTM D 5402

 • Badania tynków
  Badania tynków
  Badania tynków

  Badania tynków

  Badania wypraw tynkarskich cienkowarstwowych opartych o spoiwa mineralne oraz organiczne (tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe, silikonowo-silikatowe)

  przepuszczalność pary wodnej i opór dyfuzyjny

  ISO 7783

  absorpcja wody

  EN 1062-3

  adhezja

  EN 1542

  trwałość (mrozoodporność)

  EN 13687-3

  odporność na uderzenie młotkiem Barronie

  PN-B-10106:1997

  trwałość barwy w komorze z lampą ksenonową

  ISO 16747-2

  trwałość barwy w komorze z lampami UV

  ISO 16474-3

  lepkość pozorna tynku (masy gotowej)

  ISO 2555

  pH masy tynkarskiej

  ISO 976

  retencja zabrudzeń (dirt pick-up)

  ASTM D 3719

  ASTM D 3258

  Elastyczność wyprawy tynkarskiej 

  EN ISO 1519

 • Ocena zgodności
  Ocena zgodności
  Ocena zgodności

  Ocena zgodności

  Wykonujemy oceny zgodności wyrobów malarskich i mas tynkarskich z normami przedmiotowymi. Przeprowadzamy również klasyfikacje wg norm europejskich.  Zapytaj również o inne normy.

  farby do elewacji

  PN-C-81913:1998

  farby do wnętrz

  PN-C-81914:2002

  farby i impregnaty

  PN-C-81906:2003

  klasyfikacja farb do wnętrz

  PN-EN 13300:2002

  tynki na spoiwach organicznych

  PN-EN 15824:2010

  systemy powłokowe na drewno

  EN 927

  i wiele innych

   
 • Analizy dyspersji polimerów
  Analizy dyspersji polimerów
  Analizy dyspersji polimerów

  Analizy dyspersji polimerów

  Wykonujemy badania i analizy dyspersji polimerowych pod kątem:

  • sprawdzenia zgodności ze specyfikacją dostawy
  • określenia przydatności do określonej aplikacji (np. do farb zewnętrznych, membran wodoszczelnych, farb lateksowych, gruntów, tynków np. akrylowych, silikonowych, silikatowych oraz innych wyrobów dyspersyjnych)
  • składu chemicznego, identyfikacji dyspersji z nieznanego pochodzenia, 
  • doboru dyspersji zamiennej oraz określenia wpływu dyspersji na właściwości wyrobów finalnych
  Minimalna temperatura tworzenia filmu (MFFT)

  ISO 2115 lub PN-C-89415:1990

  Temperatura zeszklenia (Tg) metodą DSC ISO 11357-2
  Skład dyspersji polimerowej metoda HPLC oraz metoda FT-IR
  Rozkład wielkości cząstek (Zestasizer Nano) Metoda DLS
  Monomery resztkowe (chromatografia gazowa) EN ISO 13741-2
  Substancje nielotne w dyspersji EN ISO 3251 lub EN 827
  Liczba milirównoważników (MEQ) EN ISO 15880
  Zawartość koagulatu i grubego ziarna ISO 4576
  pH dyspersji polimerowej ISO 976 i ISO 1148
  Lepkość pozorna (Brookfield) ISO 2555
  Lepkość dynamiczna (reometr) EN ISO 3219
  Gęstość dyspersji polimerowej  iISO 8962
  Tworzenie się piany  PN-C-89451:1998
  Stabilność mechaniczna  PN-C-89413:1989
  Napięcie powierzchniowe  ISO 1409
  Kąt zwilżania filmu dyspersyjnego  
  Stabilność na zamrażanie i rozmrażanie ISO 1147
  Twardość filmu w czasie sieciowania  EN ISO 1522 lub EN 15184
  Potencjał redoks dyspersji polimerowej  
  Water uptake filmu dyspersyjnego  
  Sporządzenie krzywej koalescentowej  
  Zdolność do konsolidacji podłoża (dyspersje do gruntów)  
  Kompatybilność dyspersji polimerowej z innymi surowcami układu   
  Kompleksowe badanie wpływu dyspersji polimerowej na właściwości wyrobów – wg ustaleń indywidualnych  
  Kompleksowa charakterystyka dyspersji EN ISO 7143

O nas

SPEKTROCHEM to laboratorium badawczo-rozwojowe działające na rynku w Polsce oraz międzynarodowo oferując kompleksowe usługi badawcze dla sektora Polymers, Paints & Coatings.

Posiadamy ponad 10 lat doświadczenia badawczo-wdrożeniowego w obszarze farb, lakierów, tynków i innych produktów wodorozcieńczalnych dyspersyjnych, jak i w syntezie dyspersji polimerów stosowanych do produkcji dyspersyjnych produktów chemii budowlanej. 

Nasi Klienci otrzymują profesjonalną obsługę w zakresie badań laboratoryjnych, receptur, doradztwa oraz szkoleń technologicznych. 

Gwarancją jakości naszych usług są:

 • wysokiej klasy specjaliści 
 • najnowocześniejsza aparatura badawcza
 • międzynarodowy standard badań laboratoryjnych

 

Referencje

Artur zaszczepił we mnie inne podejście do chemii i recepturowania. Dziękuję!
Jego szeroka wiedza i nieszablonowe podejście do problemu zawsze stanowią duże wsparcie. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, czasem potrzeba jedynie więcej pracy i czasu…
Monika Wawrzak-Bęben
PPG, Wrocław
Z Arturem Pałaszem współpracuję od kliku lat. Od naszego pierwszego spotkania jestem pod dużym wrażeniem ogromnej wiedzy Artura na temat surowców i niuansów technologii produkcji farb oraz powłok. Szczególnie warte podkreślenia jest zaangażowanie Artura w rozwój nowych technologii oraz pasja dzielenia się swoją wiedzą z innymi.
Małgorzata Gawryś
3M Poland Sp. z o. o
Artura, właściciela firmy Spektrochem poznałem kilka lat temu kiedy pierwszy raz dowiedziałem że jest ktoś kto udziela wsparcia w zakresie technologii, moja wiedza o produktach z zakresu rozpuszczalników była bardzo nikła. Nasze pierwsze spotkanie było dla mnie wielkim zaskoczeniem ponieważ za wielkim postawnym człowiekiem, stała wielka wiedza i doświadczenie. Dziś nasz wiedza o produktach jest znacznie większa dzięki osobistemu zaangażowaniu Artura.
Szymon Bielawski
SiD Coatings
Seminarium Spektrochemu to od kilku lat punkt obowiązkowy w kalendarzu. Udział w tym wydarzeniu pozwolił mi na inne spojrzenie na tematy związane z doborem surowców i metod badawczych. Dobrze przygotowane, merytoryczne, oparte na własnych badaniach prezentacje są materiałem, do którego często wracam w codziennej pracy.
Krzysztof Kołek
SOPUR, Bydgoszcz
Kilkakrotnie miałem okazję uczestniczyć w Seminariach Spektrochemu. Udział w tych wydarzeniach zawsze był dla mnie ciekawym i wartościowym doświadczeniem ze względu na wysoki standard realizacji seminariów, fachowość przekazywanej wiedzy, kreatywność i profesjonalizm przygotowania prowadzącego. Trafność doboru sposobu aktywnego prowadzenia seminariów i moderowania dyskusji w mojej ocenie są kluczowymi czynnikami sprawiającym, że uczestnictwo w tego typu wydarzeniach oceniam jako wartościowe. Artur Pałasz znakomicie sprawdził się w swojej roli i w związku z tym rekomenduję Spektrochem wszystkim tym, którzy oczekują konkretnej wiedzy, rzetelnych materiałów dydaktycznych i kreatywnej energii do wykorzystania w swojej pracy zawodowej.
Radosław Marciniec
Arsanit, Siemianowice Śląskie
Niekonwencjonalne, pionierskie i nowoczesne podejście do zagadnień szeroko pojętej chemii budowlanej nie tylko gotowych wyrobów lecz również surowców użytych do ich produkcji, w połączeniu z doborem odpowiedniej technologii produkcji i metod badawczych, jest dla naszych kadr laboratorium Kontroli Jakości, Działu Badań i Rozwoju oraz działu produkcji, magnesem do uczestnictwa w sympozjach organizowanych przez Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów Spektorchem.
Igor Noworzyn
Farby Kabe, Katowice
Od początku rozpoczęcia mojej działalności w 2006 roku związanej z renowacją dachów Artur Pałasz poprzez liczne fachowe porady stał się moim mentorem w dziedzinie farb. W roku 2012 rozpoczęliśmy trwałą współprace. Dzięki Arturowi wprowadziliśmy nowatorskie rozwiązania, które znacznie poprawiły jakość wykonywanych przez nas usług i spowodowały, że jesteśmy w czołówce firm zajmujących się renowacją dachów blaszanych i dachówek w Polsce. Liczne konsultacje i udziały w seminariach sprawiły ,że nasza wiedza pozwala nam na zastosowanie najlepszych możliwych materiałów na rynku.
Mikołaj Wincenciak
BIOTOP, Myślenice
Świetnie przekazuje wiedzę, podpowiada jak rozwiązywać problemy i jak w nie nie wpadać. Od chwili nawiązania współpracy z Arturem zdecydowanie wzrosła moja świadomość, ostrożność i odporność na nowe "cudowne produkty".
Oskar Ruciński
Eko-Farb, Golczewo
Od 2013 roku współpracujemy z laboratorium Spektrochem w zakresie badań starzeniowych UV. Poza dużą różnorodnością testów, nowoczesnym sprzętem i ogromną wiedzą personelu jednostka ta zdecydowanie wyróżnia się podejściem do klienta. Szybkie i fachowe odpowiedzi, ludzka życzliwość i orientacja na satysfakcję klienta sprawiają, że współpraca przebiega w wyjątkowej atmosferze.
Krzysztof Wiznerowicz
TÜV Rheinland, Poznań
Seminaria technologiczne organizowane przez Spektrochem są chyba jedynymi które wnoszą tak dużo przez jednego hobbystę pasjonata, jakim jest Artur. Jedynego czego brakuje w tych seminariach to fakt że odbywają się raz w roku, a nie dwa razy. Jak wiadomo świat się zmienia coraz szybciej, jakrównież rzeczywistość naukowa i technologiczna, co wiąże się z jej zbadaniem i zrozumieniem a w tej kwestii Artur jest niedościgniony. Z Arturem to jest jak z włoskim jedzeniem, co się poda zawsze smakuje.
Bogumił Torłop
KLEiB, Brześć Kujawski
Artur zwrócił moją uwagę na swoją osobę poprzez nieprzejednaną postawę wobec okresowo pojawiających się opiniotwórczych mitów propagowanych zapewne w celu lobbingowania w środowiskach technicznych na styku technologii z zaopatrzeniem w surowce do produkcji materiałów powłokowych.
Chociaż jako badacz posługuje się metodologią osiągania celów uznaną jako standard we współczesnym paradygmacie naukowym to jednak ze względu na miejsce, które obecnie zajmuje koncentruje się na praktycznych aspektach i rozwija technologie w oparciu o to co sam obserwuje, dowierzając najbardziej własnemu „szkiełku i oku”. W moim własnym rozwoju zawodowym jego postawa dała na pewnym etapie przyczynek do weryfikacji własnej metodologii, niekiedy podatnej na wpływy obcych interesów. Nieoceniona niejednokrotnie okazywała się możliwość posiłkowania zapleczem sprzętowym i organizacyjnym SPEKTROCHEMu, szczególnie w przypadku niedoborów własnej bazy w tym względzie. Polecam zwłaszcza w sytuacji, gdy niespodziewana konieczność sensownej interpretacji niejednoznacznych wyników okaże się niemałym zaskoczeniem a jako pomoc można uzyskać od niego coś znacznie cenniejszego od tego co być może chciało się usłyszeć – opinię kompletnie niespodziewaną, obrazoburczą czasami ale bardziej w znaczeniu niepejoratywnym, pomagającym znaleźć wyjście z chwilowego „zapętlenia” twórczego.
Mirosław Wójcik
technolog systemów dociepleń
Rozpoczynając swoją przygodę z przemysłem farb patrząc na produkty widziałem tylko wiadro ze środkiem wypełnionym jakimś budyniem, natomiast Artur nauczył mnie widzieć w nich chemię i fizykę. Dziękuję
Dariusz Nowak
Tines Megachemie, Kraków
Moim zdaniem Artur to jeden z najlepszych specjalistów na rynku. Poza tym jest MEGA pozytywną osobą. Spotkanie z nim na seminarium Spektrochemu wpłynęło bardzo pozytywnie na moje życie zawodowe. Wróciłam z mnóstwem nowych pomysłów w głowie i zadowolona z pracy, którą wykonuję. Dodatkowo, wraz z zespołem możemy liczyć na pomoc Artura w rozwiązaniu praktycznie każdego problemu dotyczącego powłok ochronnych na beton i stal.
Judyta Olszewska
Tines Megachemie, Kraków
Artur Pałasz, u którego miałam okazję odbywać szkolenie, posiada dużą wiedzę praktyczną, którą potrafi w sposób czytelny przekazać kursantom. Miało to dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ dużo łatwiej mi teraz pracować nad nowymi wyrobami oraz doskonalić już istniejące. Dalsza nasza współpraca również przebiega pomyślnie
Joanna Harańczyk
Euro-Mix sp. z o.o., Żory
Seminarium Spektrochemu to wydarzenie obowiązkowe w firmie Lico Mix. Kompendium
najnowszej wiedzy przekazane w sposób jasny, prosty i co najważniejsze
interesujący. To pasja i zaangażowanie Artura, którym zaraża. To spotkanie z
którego wraca się z głową pełną pomysłów, zapałem i motywacją do dalszej pracy.
Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkanie.
Tomasz Abramowicz
Lico-Mix, Szówsko
Przedstawiciele firmy NOFAR uczestniczyli w seminariach organizowanych cyklicznie dla technologów przemysłu farb, lakierów i chemii budowlanej w Czeladzi. Podczas tych spotkań zostały w sposób profesjonalny i rzetelny przedstawione wyniki badań laboratoryjnych w odniesieniu do różnorodnych surowców stosowanych w produkcji wyrobów dyspersyjnych oraz rozpuszczalnikowych. Artur Pałasz w sposób fachowy i sumienny podszedł do omawianych zagadnień, które okazały się doskonałym dopełnieniem i uzupełnieniem zdobytej wiedzy ww. zakresie. Przedstawił w sposób komunikatywny i zrozumiały metody badawcze dyspersji polimerowych, jak również wyrobów z nich otrzymywanych.
Artur Pałasz to solidna i dobrze zorganizowana firma posiadająca specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie. Proponowane przez niego rozwiązania i badania powodują, że wyrasta na lidera w branży chemicznej.
Marta Ślęzak
NOFAR, Mroczków
Seminarium Spektrochemu to dla mnie: nieszablonowe myślenie, wyjście poza schemat i pasja. Artur zaraża swoim entuzjazmem i daje niezłego kopa do działania.
Marta Tokarska
Inchem Polonia, Łódź
Korzystając z okazji Pańskiego audytu w naszej firmie chciałbym podziękować za przeszkolenie naszego działu technologicznego oraz za przekazanie cennych uwag dotyczących organizacji pracy, które to niewątpliwie przyczyniły się do poprawienia jakości i wydajności pracy naszego laboratorium.
Robert Bielak
Pigment, Szczecin
Potwierdzam, że Spektrochem to bardzo dynamicznie rozwijająca się firma w sektorze chemii budowlanej. W ramach odbytych szkoleń firma Spektrochem wyróżnia się ciekawą tematyką i rzetelnością w interpretacji podjętych tematów. Firma Spektrochem jest postrzegana przez naszą Spółkę jako wiarygodny i odpowiedzialny partner.
Bernadetta Jaje
Plastbud, Pustków
Szkolenia są bardzo wartościowe. W mojej ocenie da dużą wartość każdemu technologowi, który chce szybko i właściwie rozwiązywać problemy z produkcją lakierów, farb i tynków. Szczerze polecam każdemu, kto otwarty jest na wiedzę.
Robert Koralewski
Mixmann, Dzikowo k/Osieka n.Wisłą

Kontakt

logo

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM

ul. Dąbrowskiej 15,
39-400 Tarnobrzeg,
Poland

Tel./Fax. +48 15 822 45 22
Tel. Kom.: +48 882 157 150

laboratorium@spektrochem.pl

Zapraszamy w godzinach:
7.00 – 15.00

Napisz do nas

Spektrochem
ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
';
© 2016 SPEKTROCHEM. All rights reserved